application/vnd.ms-excel
application/vnd.ms-excel
فرمت اعلام نتایج فصلی پایشهای آزمایشگاههای معتمد
     
       
اطلاعیه
تاریخ : 3/9/92
 
فرمت اعلام نتایج  فصلی پایشهای آزمایشگاههای معتمد
 
به کلیه آزمایشگاه های معتمد
 
 با سلام،
پیرو ابلاغ ویرایش سال 1392 شیوه نامه‌های آزمایشگاههای معتمد که متضمن برخی اصلاحات در فرمهای گزارش‌دهی می‌باشد، خواهشمند است فرمت بروز شده فایل اکسل مربوط به اعلام نتایج پایش‌های صورت گرفته آزمایشگاه معتمد را از لینک ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل اطلاعات، به پست الکترونیکی به آدرسlabdoe_control@doe.ir ارسال فرمایید.
 
دریافت فایل اکسل :
 
ضروری است مطابق روال قبلی، موارد ذیل در ارسال این فرم رعایت گردد :
·        این فایل، به تدریج تکمیل و هر 3 ماه یکبار ارسال گردد (بر اساس فصل).
·    نتایج پایشهای متوالی خوداظهاری طی سال، بر اساس تاریخ بطور یکجا و صرفا در یک فایل درج گردد. لذا در انتهای هر فصل، نتایج ابتدای سال تا آن تاریخ ارائه خواهد شد.
·        پس از درج اطلاعات فصل، فایل حداکثر تا 20 ام ماه بعد ارسال گردد
·        هر نوع پایش (دودکش، شیمی، فلزات سنگین و ...) در worksheet مرتبط درج شود.
·    از هرگونه تغییر ستونهای جداول و یا درج اعداد بصورت text اکیداً خودداری گردد (ممیز صرفاً با دکمه نقطه یا Del درج شود). توضیحات در ستون مربوطه درج گردد.