گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ7 خرداد ماه 1402

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص آلودگی هوا در هشت کلانشهر کشور در تاریخ7 خرداد ماه 1402

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، طبق گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، وضعیت شاخص آلودگی هوا در 8 کلانشهر در تاریخ 7خرداد ماه 1402 به شرح زیر است:
شهر تهران در وضعیت  قابل قبول عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=84)
شهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس،  عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون  (AQI=109)
شهر اصفهان دروضعیت ناسالم برای گروههای حساس،  عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون(AQI=105)
شهر کرج در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس،  عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون(AQI=113)
شهر مشهد در وضعیت قابل قبول عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=73)
شهر اهواز در وضعیت ناسالم ، عامل ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون(AQI=154)
شهر شیراز در وضعیت قابل قبول ،  عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=72)
شهر اراک در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس،  عامل ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون (AQI=109)"
نسخه قابل چاپ
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"